Share temp MocGin cho blogspot

Tình hình là thay đổi giao diện mới cho blogspot nên share temp MocGin cho anh em chơi tết, temp này share đầy trên mạng mình lấy về chỉnh sửa một số phần và màu mè cho phù hợp rất phù hợp với chủ đề blog cá nhân

Temp nhẹ load nhanh, cá nhân mình cũng rất yêu thích temp này nhưng mình thấy nó hợp với kiểu blog cá nhân hơn, nên mình đã thay temp mới dùng hàng độc, và vẫn mình sử dụng temp cho trang blog khác trong hệ thống.

Share temp MocGin đẹp hơn bản gốc

Mẫu này mình thích nhất là phần menu dùng tốt cả cho máy tính và mobile, menu tự động thu gọn khi ở chế độ điện thoại, phần bình luận cũng được thiết kế khá đẹp
Link tải : https://app.box.com/s/9es7p16oxfbkxu66ke931z8ruh055bp8

Cách thêm tìm kiếm
  1. Vào tạo trang với tiêu đề search và xuất bản với đường link như sau : tênblog/p/search.html sau khi tạo được link như này bạn vào đổi tiêu đề theo ý bạn
  2. Truy cập cse.google.com thêm trang của bạn vào và lấy mã html cho vào trang search và tìm kiếm thử
Một số code tiện ích:
Code nhấp nháy chữ

<!-- Bắt đầu link nhấp nháy -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var rate = 20;
if (document.getElementById)
window.onerror=new Function("return true")
var objActive; // The object which event occured in
var act = 0; // Flag during the action
var elmH = 0; // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg; // A color before the change
var TimerID; // Timer ID
if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}
function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}

function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}

function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}
if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}

function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}

function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}
if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}

function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}

function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}

function makeColor()
{
// Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
// HSVtoRGB
if (elmS == 0) {
elmR = elmV; elmG = elmV; elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
if (elmH < 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0; elmG = 0; elmB = 0;
}
}
elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1) elmR = "0" + elmR;
if (elmG.length == 1) elmG = "0" + elmG;
if (elmB.length == 1) elmB = "0" + elmB;
elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;
return '#' + elmR + elmG + elmB;
}
//]]>
</script>
<!-- Kết thúc link nhấp nháy -->

Code đếm số bài viết và bình luận:

<style>
.tk-ad {text-align:center;padding:0; margin: 15px 0;color: #fff;}
.tk-ad li {font-size:14px;display:inline-block;padding:0}
</style>
<div class='tk-ad'>
<li>Hiện có</li>
<li><b style='color: #f90;'><span id='Stats1_totalPosts'></span></b> bài viết</li> và
<li><b style='color: #f90;'><span id='Stats1_totalComments'></span></b> bình luận</li>
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function totalPosts(json){document.getElementById('Stats1_totalPosts').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};function totalComments(json){document.getElementById('Stats1_totalComments').innerHTML=json.feed.openSearch$totalResults.$t};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalPosts\"><\/script><script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/comments/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalComments\"><\/script>');
//]]>
</script>

Code liên kết bạn bè

<style>
#lien-ket-ban-be::-webkit-scrollbar{width:5px}
#lien-ket-ban-be::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:3px}
#lien-ket-ban-be::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}
#lien-ket-ban-be{padding:0;margin:0;list-style:none}
.lien-ket-ban-be{margin:0;padding:0}
.lien-ket-ban-be li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:center;width:auto}
.lien-ket-ban-be a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 5px 5px 0; padding:5px 5px;font-size:16px;font-weight:400;-webkit-transition: .3s;border-radius:3px; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #666!important; border: 1px solid #666}
.lien-ket-ban-be a:hover{color:#f90!important;border:1px solid;text-decoration:none!important}
</style>
<div id='lien-ket-ban-be'>
<div class='lien-ket-ban-be'>
<li><a href='https://www.ttitvn.com/?ref=bloghay.org' target='_blank' title='Tuổi Trẻ IT'>Tuổi Trẻ IT</a></li>
<li><a href='https://www.bkn.vn/?ref=bloghay.org' target='_blank' title='Bạch kim công nghệ'>Blog BKN</a></li>
<li><a href='https://www.blogaz.win/?ref=bloghay.org' target='_blank' title='Blog AZ'>BlogAZ</a></li>
<li><a href='https://www.tiengtrungmienphi.com/?ref=bloghay.org' target='_blank' title='Tiếng trung miễn phí'>Tiếng Trung Miễn Phí</a></li>
<li><a href='https://www.bloghay.org/p/lienket.html' target='_blank' title='Chia sẻ thủ thuật hữu ích'>Đặt liên kết</a></li>
<li><a href='https://www.bloghay.org/p/lienket.html' target='_blank' title='Thủ thuật máy tính, phần mềm, Windows, Blogger/Blogspot, thiết kế template miễn phí'>Đặt liên kết</a></li>
<li><a href='https://www.bloghay.org/p/lienket.html' target='_blank' title='Star Tuấn Blog | Thủ thuật, Ảnh bìa chất'>Đặt liên kết</a></li>
<li><a href='http://www.blogchiasethuthuat.com/?ref=bloghay.org' target='_blank' title='Blog Chia Sẻ Thủ Thuật'>Blog Chia Sẻ Thủ Thuật</a></li>
<li><a href='https://www.bloghay.org/p/lienket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt liên kết</a></li>
<li><a href='https://www.facebook.com/nghiaanh211' target='_blank' title='Liên Hệ Chúng Tôi'>Liên Hệ</a></li>
<li><a href='https://www.facebook.com/nghiaanh211' target='_blank' title='Admin Nghĩa Anh'>Kết Bạn Admin</a></li>
<li><a href='https://www.facebook.com/groups/BlogspotBloggerCommunity/' target='_blank' title='Nhóm Blogger'>Nhóm Blogger</a></li>
</div></div>

✔ Bạn muốn viết bài lên Blog Hay, muốn chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm bất cứ ý tưởng gì muốn chia sẻ với mọi người mời kích Vào Đây

2 nhận xét: